THS.BS. Hồng Thị Minh Trí

Bác sĩ chuyên khoa Cơ Xương Khớp

TS.BS.CKII. Hoàng Lương

Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC

BS.CKII. Đỗ Kỳ Nhật

Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC

BS.CKII. Trịnh Thị Minh Hải

Giám Đốc Khối Đào Tạo - Lâm Sàng Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC

THS.BS. Hoàng Long

Giám đốc Khối Vận Hành Y Tế

BS.CKII. Trần Cao Khoát

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

BS.CKII. Vũ Văn Khánh

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

THS.BS.CKII. Trương Kim Tri

Trưởng Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

THS.BS.CKII. Lê Thị Hồng Hải

Trưởng Khoa Nội Trú Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

1 2 3 7

Search

+