BS. Bùi Trung Nghiêm

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội - Tổng Quát

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (1984).

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...
Loading

Chứng chỉ

  • Số CCHN: 001537/BYT-CCHN

Phạm vi chuyên môn

  • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Công tác đã kinh qua

  • Bác sĩ Nội Tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo chuyên ngành

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng hợp

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.