Bs. Bùi Văn Đức
Bác sĩ Chuyên khoa Da Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
 

Họ và tên: Bùi Văn Đức


Lĩnh Vực Chuyên Sâu:

  • Da Liễu

Bằng cấp:

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (1982)

Đào tạo chuyên ngành:

  • 2006: Thạc sĩ – Bác sĩ Chuyên khoa Da Liễu

Chức vụ hiện nay:  Bác sĩ Chuyên khoa Da Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
Chức vụ đã kinh qua:

  • 1983 – 2000: Giảng viên Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • 2000 – 2013: Phó Chủ nhiệm bộ môn Da Liễu Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Đội ngũ bác sĩ

 

Tìm Bác sĩ