BS.CKI Kim Bun Thươne
Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
 

Họ và tên: Kim Bun Thươne


Lĩnh Vực Chuyên Sâu:

  • Siêu âm Tổng Quát
  • Siêu âm Sản Phụ khoa
  • CT-Scan

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (2005)

Đào tạo chuyên ngành:

  • 2008 – 2009: Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.
  • 2009 – 2010: Siêu âm tổng quát – Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2009 – 2010: Siêu âm sản phụ khoa – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2010 : Khóa CT Scan – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Đội ngũ bác sĩ

Tìm Bác sĩ