BS.CKII. Nguyễn Kim Phong

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bằng cấp

 • Tốt nghiệp ĐH Y Dược TPHCM (1985).

Công tác đã kinh qua

 • BS TMH BV Bình Thạnh(2010)
 • BS TMH BV ĐK Sài Gòn (2015-2016)

Học tập, hội nghị nước ngoài

 • 2000: Tu nghiệp về chuyên khoa mxui xoang tại trường ĐH Y khoa North Carolina.
 • 2000: Tu nghiệp về chuyên khoa Tai tại viện Hough Ear Institute tại Oklahoma.
 • 2002: Tu nghiệp về Phẫu thuật mũi xoang nâng cao tại Singpore.
Loading
Loading...

Đào tạo chuyên ngành

 • 1995: tốt nghiệp Bác sĩ CKI.
 • 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ CKII.

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Nội soi tai mũi họng chẩn đoán (2016).

Thành viên của tổ chức chuyên môn

 • Hội viên hội TMH Châu Á (từ năm 1996).
 • Hội viên hội TMH Mỹ từ năm 2000.

Nghiêu cứu / Sách đã viết / Các ấn bản

 • 2008: Tham gia báo cáo bài Mucoceles, Paranasal sinusitis và làm Chairperson ở Hội nghị TMH ASEAN.
 • 2010: Tham gia báo cáo bài Fungal Rhinosinustis và làm Chairperson ở Hội nghị mũi xoang ASEAN.
 • 2009: Tham gia báo cáo bài Fungal sinusitis Hội nghị TMH tại SiemRiep Cambodia.