BS.CKII. Nguyễn Kim Phong

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bằng cấp

Tốt nghiệp ĐH Y Dược TPHCM (1985)

Học tập, hội nghị nước ngoài

 • 2000: Tu nghiệp về chuyên khoa mxui xoang tại trường ĐH Y khoa North Carolina
 • 2000: Tu nghiệp về chuyên khoa Tai tại viện Hough Ear Institute tại Oklahoma
 • 2002: Tu nghiệp về Phẫu thuật mũi xoang nâng cao tại Singpore

Công tác đã kinh qua

 • BS TMH BV Bình Thạnh(2010)
 • BS TMH BV ĐK Sài Gòn (2015-2016)

Đào tạo chuyên ngành

 • 1995: tốt nghiệp Bác sĩ CKI
 • 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ CKII

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Nội soi tai mũi họng chẩn đoán (2016)

Thành viên của tổ chức chuyên môn

 • Hội viên hội TMH Châu Á (từ năm 1996)
 • Hội viên hội TMH Mỹ từ năm 2000

Nghiêu cứu / Sách đã viết / Các ấn bản

 • 2008: Tham gia báo cáo bài Mucoceles, Paranasal sinusitis và làm Chairperson ở Hội nghị TMH ASEAN
 • 2010: Tham gia báo cáo bài Fungal Rhinosinustis và làm Chairperson ở Hội nghị mũi xoang ASEAN
 • 2009: Tham gia báo cáo bài Fungal sinusitis Hội nghị TMH tại SiemRiep Cambodia
Loading...