BS. Đào Phương Oanh

Bác sĩ Khoa Tiêu hóa Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội (1989)

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • Áo năm 2019
Loading
Loading...

Công tác đã kinh qua

  • BS Trưởng khoa nọi soi tiêu hóa tại BV Bưu Điện TP. HCM
  • BS Khoa Nội soi BV đa khoa Quốc tế Vinmec

Đào tạo chuyên ngành

  • 1990 – 2001: BS Nội đa khoa
  • 2001 – nay: BS Nội soi tiêu hóa – Nội tiêu hóa

Thành viên các tổ chức chuyên môn

  • Hội viên hội tiêu hóa Tp. HCM

Lĩnh vực chuyên sâu

  • BS Nội soi tiêu hóa
  • BS Nội tiêu hóa

Môn thể thao yêu thích

  • Đi bộ