BS. Hoàng Minh Hạnh

Bác sĩ chuyên khoa Sản

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM (1999)

Học tập, hội nghị nước ngoài

Công tác đã kinh qua

  • Từ năm 2017 đến nay: Bác sĩ Sản khoa Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • 2010: Bác sĩ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Sản phụ khoa

Nghiêu cứu / Sách đã viết / Các ấn bản

Loading...