BS. Lâm Thị Ngọc Bích

Bác sĩ Siêu âm Tim mạch Tổng quát Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đại học Y Dược (1993).

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...
Loading

Công tác đã kinh qua

  • Trung tâm Y tế Quận 10
  • Từ năm 2018 đến nay: Bác sĩ điều trị PKĐK Quốc tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • Chuyên Khoa I Nội Tổng quát (2013)

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng quát
  • Siêu âm tổng quát
  • Siêu âm mạch máu