BS. Lâm Thị Tú

Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

 • Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội.

Học tập, hội nghị nước ngoài

 • Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia.
Loading
Loading...

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 005985/HCM-CCHN

Phạm vi chuyên môn

 • Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ tục chuyên khoa

Công tác đã kinh qua

 • 1977-1992: Trưởng PKĐK TP Đồng Hới, Quảng Bình
 • 1992-2010: BV 115, TPHCM: khoa Tim Mạch, Nội Nhiễm, Khoa Khám Bệnh
 • 2010-2013: Bác sĩ Nội-Nhi PKĐK Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

 • 1977: Bác sĩ chuyên khoa Nội – Nhi

Chức vụ hiện nay

 • Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Nội Tổng Quát
 • Nhi
 • Nội tiết