Bs. Lê Thị Ngọc Hương
Bác sĩ Chuyên Khoa Nội - Tổng Quát
 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Hương


Lĩnh Vực Chuyên Sâu:

  • Nội Tổng Quát

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Đào tạo chuyên ngành:

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

 

Đội ngũ bác sĩ

Tìm Bác sĩ