BS. Lê Thị Ngọc Hương

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội - Tổng Quát

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...
Loading

Chứng chỉ

  • Số CCHN: 009176/HCM-CCHN

Phạm vi chuyên môn

  • Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ tục chuyên khoa

Đào tạo chuyên ngành

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.