Bs. Lê Thị Ngọc Hương

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội - Tổng Quát

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Học tập, hội nghị nước ngoài

Công tác đã kinh qua

  • ...

Đào tạo chuyên ngành

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn