BS. Lê Thị Ngọc Kim
Giám đốc Cơ sở 1 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Kim


Lĩnh Vực Chuyên Sâu:

  • Nội Tổng Quát
  • Nội tiết

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo chuyên ngành:

  • 1985: Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát
  • 1992: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Nội Tổng Quát
  • 2007: Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ Nội tiết

Học tập, hội nghị nước ngoài: Singapore, Thái Lan

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Cơ sở 1 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Công tác đã kinh qua:

  • Trưởng Khoa Nội Tổng Quát Bệnh viện An Bình
  • Trưởng Khoa Nội tiết Bệnh viện An Bình

 

Đội ngũ bác sĩ

Tìm Bác sĩ