BS. Lê Thị Ngọc Kim

Giám đốc Cơ sở 1 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Học tập, hội nghị nước ngoài

Singapore, Thái Lan

Công tác đã kinh qua

  • Trưởng Khoa Nội Tổng Quát Bệnh viện An Bình
  • Trưởng Khoa Nội tiết Bệnh viện An Bình

Đào tạo chuyên ngành

  • 1985: Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát
  • 1992: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Nội Tổng Quát
  • 2007: Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ Nội tiết

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát
  • Nội tiết

Chức vụ hiện nay

  • Giám đốc Cơ sở 1 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
Loading...