BS. Ngô Thanh Thúy

Giám đốc Cơ sở 2 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Học tập, hội nghị nước ngoài

Singapore, Thái Lan

Công tác đã kinh qua

  • Phó Giám Đốc phụ trách chuyên môn Bệnh Viện Công An TP. HCM
  • Hiện nay: Giám Đốc cơ sở 2 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • 1986: Tốt nghiệp Đại Học Y Dược TP. HCM
  • 2003: Bác sĩ chuyên khoa I nội tổng quát
  • 2010: Bác sĩ chuyên khoa II nội tổng quát

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay

  • Giám đốc Cơ sở 2 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Nghiên cứu

  • Nghiên cứu Hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn IDF – 2005 ở lực lượng công an TP. HCM

Môn thể thao yêu thích

  • Đi bộ
Loading...