BS. Nguyễn Duy Bình

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược (1981)

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • Kỹ thuật thiết bị X Quang tại Thái Lan
  • Kỹ thuật thiết bị X Quang tại Trung Quốc

Công tác đã kinh qua

  • ...

Đào tạo chuyên ngành

  • Chuyên khoa I chẩn đoán hình ảnh

Lĩnh vực chuyên sâu

  • 1982-1985: BV Thống Nhất.
  • 1985-2008: BV Nguyễn Trãi.

Môn thể thao yêu thích

  • Boxing