BS. Nguyễn Hải Thanh

Bác sĩ Gây mê Hồi sức Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM (1984).

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...
Loading

Công tác đã kinh qua

  • 1984 - 1994: Bác sĩ gây mê Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM
  • 1998 - 07/2016: Bác sĩ gây mê Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 TPHCM
  • 08/2016 đến nay: Bác sĩ Gây mê hồi sức Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • 1984: Bác sĩ Gây mê hồi sức
  • 2004: Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Gây mê hồi sức

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Gây mê hồi sức