BS. Nguyễn Thị Hồng Thê

Bác sĩ Khoa Nhi Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Đại Học Y Khoa Hà Nội (1969-1975)

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • 2002: tạp chí Nhi Khoa số đặc biệt- Hội Nhi Khoa VN.
  • 2004: Tạp chí Y học- Hội nghị KHKT Nhi Khoa- BV Nhi đồng 2.
  • 2004: Tạp chí Y học TPHCM (tập 8), Phụ bản số 1.
Loading
Loading...

Công tác đã kinh qua

  • Bs Trưởng khoa, khoa Nội Nhi BV Nhi Đồng 2.
  • Bác sĩ Phòng khám (BV An Sinh TPHCM).
  • Bác sĩ Trưởng khoa- Phụ trách khoa Nhi Phòng Khám Yersin.

Đào tạo chuyên ngành

  • CK I (Nội nhi) Tập Trung (Nội thần kinh Nhi)

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Chuyên khoa Nội Nhi- Thần Kinh nhi