BS. Phạm Thị Kim Tùng

Bác sĩ chuyên khoa Sản

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM (1989).

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • Thái Lan.
Loading
Loading...

Công tác đã kinh qua

  • 1987 - 2007: Giảng dạy
  • Từ năm 2017 đến nay: Bác sĩ Sản khoa Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • 1996: Tầm soát ker
  • 1999: Chứng nhận về chẩn đoán Tiền ung thư
  • 2004: Bác sĩ Chuyên khoa I Sản phụ khoa
  • 2008: Chứng nhận Phá thai nội khoa tại Bệnh viện Từ Dũ

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Sản phụ khoa

Nghiêu cứu / Sách đã viết / Các ấn bản

  • TOT Chương trình PLTMC (HIV).