BS. Phạm Thị Kim Tùng

Bác sĩ chuyên khoa Sản

Bằng cấp

 • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM (1989).

Học tập, hội nghị nước ngoài

 • Thái Lan.
Loading
Loading...

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 000172/HCM-CCHN

Phạm vi chuyên môn

 • Chuyên khoa sản phụ khoa

Công tác đã kinh qua

 • 1987 - 2007: Giảng dạy
 • Từ năm 2017 đến nay: Bác sĩ Sản khoa Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

 • 1996: Tầm soát ker
 • 1999: Chứng nhận về chẩn đoán Tiền ung thư
 • 2004: Bác sĩ Chuyên khoa I Sản phụ khoa
 • 2008: Chứng nhận Phá thai nội khoa tại Bệnh viện Từ Dũ

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Sản phụ khoa

Nghiêu cứu / Sách đã viết / Các ấn bản

 • TOT Chương trình PLTMC (HIV).