BS. Phạm Thị Phượng
Giám đốc Cơ sở 2 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
 

Họ và tên: Phạm Thị Phượng


Lĩnh Vực Chuyên Sâu:

  • Nội Tổng Quát

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo chuyên ngành:

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Cơ sở 2 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Công tác đã kinh qua:

  • 1986 – 1990: Viện điều dưỡng Tp.HCM
  • 1990 – 1994: Bác sĩ Khoa Nội – Nhiễm Bệnh viện Nhân dân 115
  • 1994 – 2004: Bác sĩ Công ty Dược Vinedimex II
  • 2004 – 2014: Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2 Tp.HCM

 

Đội ngũ bác sĩ

Tìm Bác sĩ