BS. Phạm Thị Phượng

Bác sĩ Tổng quát Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...
Loading

Công tác đã kinh qua

  • 1986 – 1990: Viện điều dưỡng Tp.HCM
  • 1990 – 1994: Bác sĩ Khoa Nội – Nhiễm Bệnh viện Nhân dân 115
  • 1994 – 2004: Bác sĩ Công ty Dược Vinedimex II
  • 2004 – 2014: Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2 Tp.HCM

Đào tạo chuyên ngành

  • Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ Tổng Quát Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Môn thể thao yêu thích

  • Bơi lội.