BS. Phan Bảo Khánh

Bác sĩ Khoa ngoại

Bằng cấp

 • Bác sĩ Y khoa – ĐH Y khoa Hà Nội

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 00238/BYT-CCHN

Phạm vi chuyên môn

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Công tác đã kinh qua

 • Bác sĩ ngoại khoa – ĐH Y Dược Tp. HCM

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Bác sĩ chuyên khoa Ngoại

Môn thể thao yêu thích

 • Chạy bộ

Đánh giá của khách hàng

Loading
PROFILE

Bằng cấp

 • Bác sĩ Y khoa – ĐH Y khoa Hà Nội

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 00238/BYT-CCHN

Phạm vi chuyên môn

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Công tác đã kinh qua

 • Bác sĩ ngoại khoa – ĐH Y Dược Tp. HCM

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Bác sĩ chuyên khoa Ngoại

Môn thể thao yêu thích

 • Chạy bộ
ĐÁNH GIÁ

Đánh giá của khách hàng

Loading