BS. Tăng Ngọc Diệp

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. HCM

Học tập, hội nghị nước ngoài

Công tác đã kinh qua

  • Bác sĩ điều trị, Phó khoa Nhiễm – Bệnh viện Thống Nhất.

Đào tạo chuyên ngành

  • 1981: Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa trường ĐH Y dược TP. HCM

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát
  • Nội – Nhiễm

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
Loading...