KTV. Cao Hoàng Cung

Kỹ thuật viên xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

Cử nhân xét nghiệm

Học tập, hội nghị nước ngoài

Công tác đã kinh qua

  • Application – Công ty Human thuộc Media Group Asian
  • 2010 – nay: Kỹ thuật viên xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • ...

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Xét nghiệm đa khoa

Chức vụ hiện nay

  • Kỹ thuật viên xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Thành viên các tổ chức chuyên môn

  • Hội hóa sinh y dược TP. HCM

Môn thể thao yêu thích

  • cờ tướng, dưỡng sinh quyền