KTV. Cao Hoàng Cung

Kỹ thuật viên xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Cử nhân xét nghiệm.

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...

Công tác đã kinh qua

  • Application – Công ty Human thuộc Media Group Asian
  • 2010 – nay: Kỹ thuật viên xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Xét nghiệm đa khoa

Chức vụ hiện nay

  • Kỹ thuật viên xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Thành viên các tổ chức chuyên môn

  • Hội hóa sinh y dược TP. HCM.

Môn thể thao yêu thích

  • Cờ tướng, dưỡng sinh quyền.