KTV. Nguyễn Thị Phượng

Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

Cử nhân xét nghiệm

Học tập, hội nghị nước ngoài

Công tác đã kinh qua

  • 20 năm trưởng khoa xét nghiệm tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
  • Hiện nay: trưởng khoa xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • Xét nghiệm đa khoa

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Sinh hóa

Chức vụ hiện nay

  • Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Thành viên các tổ chức chuyên môn

  • Hội hóa sinh y dược TP. HCM
  • Hội kỹ thuật xét nghiệm TP. HCM

Môn thể thao yêu thích

  • Đi bộ