KTV. Nguyễn Thị Phượng

CHỨC VỤ - KTV. Nguyễn Thị Phượng

Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

PROFILE BÁC SĨ

Bằng cấp

 • Cử nhân xét nghiệm.

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 010735/HCM-CCHN

Chức vụ hiện nay

 • Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Phạm vi chuyên môn

 • Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Công tác đã kinh qua

 • 20 năm trưởng khoa xét nghiệm tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 • Hiện nay: trưởng khoa xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

 • Xét nghiệm đa khoa

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Sinh hóa

Thành viên các tổ chức chuyên môn

 • Hội hóa sinh y dược TP. HCM.
 • Hội kỹ thuật xét nghiệm TP. HCM.

Môn thể thao yêu thích

 • Đi bộ.

KHOA XÉT NGHIỆM

khoa xét nghiệm

Xét nghiệm là kiểm tra, tầm soát các hằng số sinh lý các dịch trong cơ thể, đồng thời cũng phát hiện các rối loạn bất thường, giúp cho bác sĩ phát hiện bệnh, nhằm điều trị kịp thời. Hệ thống xét nghiệm sinh hoá, huyết học, miễn dịch tự động, thế hệ mới, có độ tin cậy cao, cho kết quả chính xác, nhanh.

Hiện tại khoa Xét Nghiệm chúng tôi được điều hành và trực tiếp thực hiện bởi các Tiến sĩ, Cử nhân xét nghiệm có nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống các máy móc hiện đại, thế hệ mới nhất hiện nay được đầu tư đồng bộ:

PROFILE

PROFILE BÁC SĨ

Bằng cấp

 • Cử nhân xét nghiệm.

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 010735/HCM-CCHN

Chức vụ hiện nay

 • Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Phạm vi chuyên môn

 • Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Công tác đã kinh qua

 • 20 năm trưởng khoa xét nghiệm tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 • Hiện nay: trưởng khoa xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

 • Xét nghiệm đa khoa

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Sinh hóa

Thành viên các tổ chức chuyên môn

 • Hội hóa sinh y dược TP. HCM.
 • Hội kỹ thuật xét nghiệm TP. HCM.

Môn thể thao yêu thích

 • Đi bộ.
CHUYÊN KHOA

KHOA XÉT NGHIỆM

khoa xét nghiệm

Xét nghiệm là kiểm tra, tầm soát các hằng số sinh lý các dịch trong cơ thể, đồng thời cũng phát hiện các rối loạn bất thường, giúp cho bác sĩ phát hiện bệnh, nhằm điều trị kịp thời. Hệ thống xét nghiệm sinh hoá, huyết học, miễn dịch tự động, thế hệ mới, có độ tin cậy cao, cho kết quả chính xác, nhanh.

Hiện tại khoa Xét Nghiệm chúng tôi được điều hành và trực tiếp thực hiện bởi các Tiến sĩ, Cử nhân xét nghiệm có nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống các máy móc hiện đại, thế hệ mới nhất hiện nay được đầu tư đồng bộ: