KTV. Nguyễn Thị Phượng

Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Cử nhân xét nghiệm.

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • ...

Công tác đã kinh qua

  • 20 năm trưởng khoa xét nghiệm tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
  • Hiện nay: trưởng khoa xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • Xét nghiệm đa khoa

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Sinh hóa

Chức vụ hiện nay

  • Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Thành viên các tổ chức chuyên môn

  • Hội hóa sinh y dược TP. HCM.
  • Hội kỹ thuật xét nghiệm TP. HCM.

Môn thể thao yêu thích

  • Đi bộ.