KTV. Nguyễn Thị Phượng

Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

 • Cử nhân xét nghiệm.

Học tập, hội nghị nước ngoài

 • ...

Chứng chỉ

 • Số CCHN: 010735/HCM-CCHN

Phạm vi chuyên môn

 • Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Công tác đã kinh qua

 • 20 năm trưởng khoa xét nghiệm tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình
 • Hiện nay: trưởng khoa xét nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

 • Xét nghiệm đa khoa

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Sinh hóa

Chức vụ hiện nay

 • Trưởng khoa xét nghiệm của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Thành viên các tổ chức chuyên môn

 • Hội hóa sinh y dược TP. HCM.
 • Hội kỹ thuật xét nghiệm TP. HCM.

Môn thể thao yêu thích

 • Đi bộ.