THS.BS.CKI. Nguyễn Đức Tùng

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Học tập, hội nghị nước ngoài

Công tác đã kinh qua

  • Cán bộ giảng Bộ môn Tai Mũi Họng – Đại học Y Dược – Tp.HCM

Đào tạo chuyên ngành

  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Tai Mũi Họng
  • Thạc sĩ Y học chuyên ngành Tai Mũi Họng

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Tai Mũi Họng, Mũi Xoang, Thanh Quản

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Loading...