THS.BS. Hoàng Long

Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại Học Y Nha Dược Debrecen, Hungary.

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • Tốt nghiệp trường Đại Học Y Nha Dược Debrecen, Hungary.
Loading
Loading...

Công tác đã kinh qua

  • Bác sĩ điều trị Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
  • Trợ lý Giám đốc – Phụ trách chuyên môn

Đào tạo chuyên ngành

  • Thạc Sĩ Bác sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Phẫu thuật Mũi Xoang
  • Phẫu thuật Họng – Thanh quản

Chức vụ hiện nay

  • Bác sĩ Điều trị Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn.

Thông thạo

  • Tiếng Anh.

Môn thể thao yêu thích

  • Tập gym.