BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN

BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Hiện tại bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn đã ký kết bảo lãnh viện phí cho các khách hàng của hầu hết các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.

BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN

Bảo hiểm Y tế Toàn dân - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Tham gia BHYT đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. BHYT chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi đi khám bệnh, giúp bớt đi gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận hơn với các dịch vụ khám chữa bệnh.