0001

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện

Địa chỉ: Số 1 -3, 9-15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Đặt hẹn khám: https://taimuihongsg.com/dat-hen-kham-benh/

000100020003000400050006000700080009

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Search

+