Cảm ơn bạn đã truy cập website: https://taimuihongsg.com/

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Hệ thống Đa khoa Quốc tế Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là ENT và SIGC) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của Khách hàng thông qua website https://taimuihongsg.com/ của ENT & SIGC.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ đảm bảo và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Xin vui lòng đọc bản Chính sách Bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi, do đó, bạn vui lòng thường xuyên rà soát và cập nhật các điều khoản để biết những thay đổi.

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi thực hiện thu nhập thông tin của bạn qua website này nhằm:

 • Tư vấn sức khỏe, đặt lịch hẹn khám trực tuyến tại https://taimuihongsg.com/
 • Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và quyền lợi mà Khách hàng được hưởng.

2. Phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ liên hệ
 • Điện thoại liên hệ
 • Email
 • Lịch hẹn khám bệnh
 • Tuyển dụng

ĐIỀU 2: PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng nội bộ Bệnh viện. Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại, email và địa chỉ cho dịch vụ đặt hẹn khám bệnh.
 • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn hoặc giới thiệu bạn đến các buổi hội thảo chăm sóc sức khỏe, các chương trình chăm sóc khách hàng do Bệnh viện chúng tôi tổ chức.
 • Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website …).
 • Mọi thông tin về chương trình cộng đồng sẽ được gửi chi tiết đến Khách hàng thông qua Email.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

ĐIỀU 4: ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 38.213.456 – (028) 38.210.799

Email: info@taimuihongsg.com  

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Địa chỉ: 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 38.213.456 – (028) 38.210.799

Email: info@taimuihongsg.com 

ĐIỀU 5: CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tại ENT & SIGC, sự riêng tư của Khách hàng truy cập là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của Quý Khách hàng cho bất kỳ một đơn vị nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, ENT & SIGC có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. ENT cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu Quý Khách hàng tin rằng bảo mật của quý khách bị ENT & SIGC xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email info@taimuihongsg.com hoặc qua hotline (028) 38.213.456 để được giải quyết vấn đề.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website https://taimuihongsg.com/, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.

ENT & SIGC xin chân thành cảm ơn!