Bs. Trần Kiều Miên (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 23/12 &
30/12/2017
Bs. Đỗ Kỳ Nhật (Khoa Tai Mũi Họng) nghỉ phép từ 18/12/2017 đến ngày 05/01/2018
Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 13/12/2017
Bs. Phan Thị Thảo(Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 22/12/2017
Bs. Diệu Trinh (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 13/12/2017 và 15/12/2017
Bs. Lê Thị Hồng Hải (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 11/12/2017 đến hết ngày 13/12/2017
 Cách đặt hẹn : Xin vui lòng lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ và giờ quý khách muốn khám để đặt hẹn khám bệnh.

Quý khách vui lòng đặt hẹn khám bệnh ít nhất 6 tiếng (trong giờ làm việc) trước khi đến khám bệnh.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách trong 4 giờ làm việc để xác nhận.

Xin vui lòng đến trước giờ hẹn 15 phút. Cuộc hẹn sẽ tự động bị hủy nếu quý khách đến trễ giờ hẹn.

Chọn chuyên khoa:

(sau khi chọn vui lòng chờ trong giây lát)

Xin vui lòng, lựa chọn chuyên khoa và bác sĩ để đặt hẹn !
Có thể đặt hẹn Đã được đặt hẹn Không nhận đặt hẹn 

KIỂM TRA THÔNG TIN CUỘC HẸN VÀ XÁC NHẬN: