Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Tim Mạch ) không khám từ ngày 08/09 đến 29/09
Bs. Trần Kiều Miên (Khoa Tiêu Hóa ) không khám ngày 07/10
Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 26/09 đến 27/09
Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 02/10 và ngày 07/10
Ts.Bs. Hoàng Lương (Khoa Tai Mũi Họng ) đi công tác từ ngày 2/10 đến ngày 12/10
 Cách đặt hẹn : Xin vui lòng lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ và giờ quý khách muốn khám để đặt hẹn khám bệnh.

Quý khách vui lòng đặt hẹn khám bệnh ít nhất 6 tiếng (trong giờ làm việc) trước khi đến khám bệnh.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách trong 4 giờ làm việc để xác nhận.

Xin vui lòng đến trước giờ hẹn 15 phút. Cuộc hẹn sẽ tự động bị hủy nếu quý khách đến trễ giờ hẹn.

Chọn chuyên khoa:

(sau khi chọn vui lòng chờ trong giây lát)

Xin vui lòng, lựa chọn chuyên khoa và bác sĩ để đặt hẹn !
Có thể đặt hẹn Đã được đặt hẹn Không nhận đặt hẹn 

KIỂM TRA THÔNG TIN CUỘC HẸN VÀ XÁC NHẬN: