Bs. Lê Thị Ngọc Kim không khám từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 05/03/2019
Ts.Bs. Hoàng Lương (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 20/02/2019 và 22/02/2019
Bs. Thái Phan Hưng (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 17/02/2019
Loading...