Đặt hẹn Khám bệnh

Đặt hẹn khám bệnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sai Gon và Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sai Gon nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 01/05 từ ngày 28/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019., làm việc trở lại vào ngày 02/05/2019
Bs. Hoàng Long (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 2/5 & 3/5/2019
Loading...