Đặt hẹn Khám bệnh

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 22/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020, làm việc trở lại vào ngày 01/02/2020
Bs. Đỗ Kỳ Nhật (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 18/01/2020 đến hết ngày 08/02/2020
Bs. Trần Quý Ngọc (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 18/12/2019 đến hết ngày 26/02/2020
Loading...