Khoa Chẩn đoán Hình ảnh ( Giờ làm việc : 7h30 – 19h30 )