Khoa Nhi ( Giờ làm việc : 7h30 - 11h30)

-
Bs. Lê Thị Hồng Hải (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 11/03/2019 đến hết ngày 19/03/2019
Loading...