Khoa tai mũi họng ( Giờ làm việc : 7h30 - 19h45 )

Bs. Mai Thị Diệu Trinh (Khoa Tiêu Hóa) nghỉ phép từ ngày 14/11/2018 đến ngày 19/11/2018
Loading...