Khoa Tai Mũi Họng ( Giờ làm việc : 7h30 - 19h45 )

Bs. Trần Cao Khoát ( khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 23/12/19 đến hết ngày 12/01/20
Bs. Trần Quý Ngọc (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 18/12/2019 đến hết ngày 26/02/2020
Bs.Mai Thị Diệu Trinh (Khoa Tiêu Hóa) không khám từ ngày 11/12 đến hết ngày 13/12
Bs.Bùi Nhuận Quý (Khoa Tiêu Hóa) không khám ngày 14/12
Loading...