Khoa Tai Mũi Họng ( Giờ làm việc : 7h30 - 19h45 )

-
Bs. Trịnh Thị Minh Hải (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám từ ngày 02/04/2019 đến hết ngày 04/04/2019
Loading...