Khoa Tiêu hóa - Gan mật ( Giờ làm việc : 7h30 – 12h00 )

Bs. Vũ Văn Khánh (Khoa Tai Mũi Họng ) không khám ngày 21/5 đến hết ngày 31/5/2019
Loading...