Đội ngũ bác sĩ thuộc tất cả các khoa

Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng) nghỉ phép từ ngày 29/09/2019 đến hết ngày 29/11/2019
Bs. Phan Thị Thảo (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 25/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019
Bs. Phạm Thị Phương ( khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 16/11 đến 19/11
Loading...