Đội ngũ bác sĩ thuộc tất cả các khoa

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 22/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020, làm việc trở lại vào ngày 01/02/2020
Bs. Đỗ Kỳ Nhật (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 18/01/2020 đến hết ngày 08/02/2020
Bs. Trần Quý Ngọc (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ 18/12/2019 đến hết ngày 26/02/2020
Loading...