BÁC SĨ KHOA TỔNG QUÁT - NỘI TIẾT

BS. Lâm Thị Tú

BS. Lâm Thị Tú

Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

BS.CKII. Ngô Thanh Thúy

BS.CKII. Ngô Thanh Thúy

Trưởng khoa Khám bệnh Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

BS. Tăng Ngọc Diệp

BS. Tăng Ngọc Diệp

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

BS. Bùi Trung Nghiêm

BS. Bùi Trung Nghiêm

Bác sĩ Chuyên Khoa Nội - Tổng Quát