BÁC SĨ KHOA MẮT

BS. Hoàng Nguyễn Khôi Nguyên

BS. Hoàng Nguyễn Khôi Nguyên

Bác sĩ chuyên khoa Mắt Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

BS. Phan Thị Hạnh

BS. Phan Thị Hạnh

Bác sĩ chuyên khoa Mắt Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

BS. Nguyễn Thị Thủy

BS. Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ chuyên khoa Mắt Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

THS.BS. Trần Thị Ngọc Sương

THS.BS. Trần Thị Ngọc Sương

Bác sĩ chuyên khoa Mắt Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

BS..CKI. Trần Thị Thanh Thúy

BS.CKI. Trần Thị Thanh Thúy

Bác sĩ chuyên khoa Mắt Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

BS. Trần Ngọc Thủy Tiên

BS. Trần Ngọc Thủy Tiên

Bác sĩ chuyên khoa Mắt Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn