• Khoa da liễu ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )

    Bác sĩ Chuyên khoa Da Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn