• Khoa dược ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )

    Trưởng Khoa Dược Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
    Phó Trưởng Khoa Dược Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn