• Khoa gây mê – hồi sức ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )

    Trưởng Khoa Phẫu thuật Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn