• Khoa hô hấp ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )

    Bác sĩ Chuyên Khoa Hô hấp