Miễn phí đặt hẹn khám khoa chẩn đoán hình ảnh

Giờ làm việc khoa chẩn đoán hình ảnh

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ