Miễn phí đặt hẹn khám khoa hô hấp

Giờ làm việc khoa hô hấp

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ