Miễn phí đặt hẹn khám khoa mắt

Giờ làm việc khoa mắt

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ