Miễn phí đặt hẹn khám khoa ngoại

Giờ làm việc khoa ngoại

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ

Ghi chú: