Miễn phí đặt hẹn khám khoa nhi

Giờ làm việc khoa nhi

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ