Miễn phí đặt hẹn khám khoa nội tiết

Giờ làm việc khoa nội tiết

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ