Miễn phí đặt hẹn khám khoa sản

Giờ làm việc khoa sản

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ