Miễn phí đặt hẹn khám khoa tiêu hóa & gan mật

Giờ làm việc khoa tiêu hóa & gan mật

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 12.00
Chủ nhật Nghỉ